בדיקת Kimai באחת מההדגמות

מומלץ להתנסות בהדגמה של מעקב שעות עם Kimai, ואנו כבר מבטיחים לך: קשה שלא לאמץ את הכלי הזה!

אפשר לבחור את אחת מהתקנות ההדגמה שלנו, כדי להתרשם מקרוב מ־Kimai ומהיכולות שהיא מציעה. חשוב לשים לב שמערכות ההדגמה מותקנות מחדש על בסיס קבוע וכל הנתונים הקיימים יוסרו.

מובילים

הגרסה הנוכחית עם תוספים מומלצים ונתונים לדוגמה.

גישה להדגמה ההדגמה תותקן מחדש בעוד ? דקות.

תוספים

הגרסה הנוכחית עם תוספים מומלצים, ללא נתונים.

גישה להדגמה ההדגמה תותקן מחדש בעוד ? דקות.

ליבה

המהדורה העדכנית ביותר, ללא תוספים, ללא נתונים לדוגמה.

גישה להדגמה ההדגמה תותקן מחדש בעוד ? דקות.

משתמש לדוגמה

חשבונות אלו זמינים לעריכת הבדיקות שלך. אפשר גם ליצור משתמשי בדיקה משלך דרך טופס הכניסה של כל אחת מההדגמות.

Username Password API
john_user (User) kitten api_kitten
tony_teamlead (Teamlead) kitten api_kitten
anna_admin (Administrator) kitten api_kitten
susan_super (Super-Admin) kitten api_kitten
admin (Super-Admin) password -

אולי נתחיל?

התחלת מעקב השעות שלך עכשיו

להתחלה בחינם
Top