סנכרון חשבוניות מול Lexoffice

כשנוצרת חשבונית ב־Kimai התוסף הזה יוצר אוטומטית חשבונית ב־Lexoffice.

Helsinki Systems GmbH
מוצע על ידי
Helsinki Systems GmbH

Description

Lexoffice plugin for Kimai is a plugin that allows you to automatically create invocies in Lexoffice, whenver an invoice in Kimai is created. By using the Lexoffice API (API key is needed) this plugin can create invoice drafts and finalized invoices in Lexoffice, based on your settings. Furthermore, this plugin allows you to customize the title and description of the items in the Lexoffice-invoice. The plugin therefore offers a few replacers you can choose from and that are replaced dynamically when creating the invoice for Lexoffice.

Installation

This plugin does not need a database table, so there is no installation of the plugin necessary. To communicate with Lexoffice however, you need to install the Lexoffice-php-sdk composer package:

composer require helsinki-systems/lexoffice-php-sdk:dev-master

UPDATE WARNING

As this plugin uses composer to install further dependencies, your next update will not work as usual. Please read this troubleshooting guide how to handle the situation. After reverting all local changes and updating Kimai, you have to reinstall the composer package.

Support

If you need help setting this plugin up or have any feature requests our commercial support is available at kunden@helsinki-systems.de

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/LexofficeInvoice/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── LexofficeInvoice
│   ├── LexofficeInvoice.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/LexofficeInvoice/
  • Execute all installation steps again:
    • העתקת קבצים
    • פינוי המטמון

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
1.0 2.0
מוצע על ידי

Helsinki Systems GmbH

Network and IT-Solutions

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top