תוכן משלך

יצירת תוכן משלך לגיליונות סגנון, JavaScript, הודעת אזהרה כוללנית ועמוד חדש כדי לעבד תוכן Markdown לחדשות החברה.

Kevin Papst
מוצע על ידי
Kevin Papst

A Kimai plugin which allows adding custom content for:

 • Stylesheet (embedded in all pages)
 • Javascript (embedded in all pages, except security screens)
 • A global warning message, shown to every logged-in user
 • An entire new page to display (markdown formatted) information for your users

Alternative

If you only want to add some custom CSS stylesheets, you can have a look at this free item instead: CSS משלך

Storage

This bundle stores contents in the directory var/data/custom-content-bundle/.

Make sure the data directory is writable by your webserver and included in your backups.

Changelog

## Version 2.3.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.5.0

- Changed: import Route attribute from correct namespace
- Changed: use bundle identifier to load routes

## Version 2.3.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.5.0

- Changed: moved some translations to core, allowing more languages

## Version 2.2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Fixed: route mapping type changed to attribute

## Version 2.1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: explicit ID and class to target markdown news content via Javascript

## Version 2.1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: new permissions `js_custom_content`, `css_custom_content`, `alert_custom_content`, `news_custom_content` for separate content sections
- Added: better tabs

## Version 2.0.3

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: do not escape HTML in javascript content

## Version 2.0.2

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: improved validation rules
- Fixed: show submitted tab again

## Version 2.0.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: compatibility with Kimai 2.0 (new Configuration access API)

## Version 2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: compatibility with Kimai 2.0

## Version 1.2

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Added: automatically import settings from CustomCSS bundle (when admin page is opened first)
- Added: Translations for tabs (added german)

## Version 1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Fixed: saving failed
- Code cleanup

## Version 1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Added support for: Custom CSS
- Added support for: Custom Javascript
- Added support for: Custom warning message (alert)
- Added support for: Custom page with title (name of menu) and content

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomContentBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomContentBundle
│  ├── CustomContentBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/CustomContentBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.3.0 - 2.3.1 2.5.0
2.2.0 2.1.0
2.1.0 - 2.1.1 2.0
2.0.1 2.0
1.2.1 1.17

הדגמה

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת demo.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן למצוא חשבונות בדיקה נוספים.

צילומי מסך

Screenshot
הודעת האזהרה מוצגת בכל העמודים למשתמשים שנכנסו
Screenshot
ה־JavaScript מופעל על כל העמודים למשתמשים שנכנסו למערכת
Screenshot
אפשר למלא חדשות בתבנית Markdown עם כותרת
Screenshot
עמוד החדשות מקושר בתפריט המשתמש ומציג את הודעת ה־Markdown שלך

שו״ת

השאלות והתשובות האלה מסופקות על ידי מי שפיתח את ההיצע הזה.

You can buy the plugin via the Marketplaces 'Lemon Squeezy' or 'Gumroad' and pay with Credit Card or PayPal. Both offer instant access to the purchases.

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

מוצע על ידי

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top