חבילת ניכוי שעות

הגדרת פעילויות כניכוי שעות וכך לא יופיעו טווחי זמן שליליים

Kevin Papst
מוצע על ידי
Kevin Papst

Allows to configure activities as being a “deduction time”. A deduction time means that the timesheet duration will be negative.

Deduction times can be edited, but the negative duration is not used in the UI and not saved!

It is always the calculated duration of end - start, which is then converted to the negative value.

Configure an activity

When editing any activity, you will see a new checkbox Deduction time. If this is checked, every future timesheet using this activity, will have negative durations.

When to use this plugin

If you are too lazy to create multiple records per day, but instead want to record entire days (attendance) and use those to create invoices/exports, you find yourself with too many hours on the clock.

You could manually subtract breaks from every day OR you use this plugin.

 1. Allow overlapping records in System > Configuration
 2. Create a global activity “break time” and activate the Deduction time checkbox
 3. Use that new activity to record your employees break times, e.g. via calendar
 4. Safely export or invoice your times: due to the negative duration the break times will be subtracted from the attendance time

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/DeductionTimeBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/Keleo/DeductionTimeBundle.git DeductionTimeBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── DeductionTimeBundle
│  ├── DeductionTimeBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/DeductionTimeBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.0 2.0
1.0 1.27.0
מוצע על ידי

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top