הפקת חשבוניות עם גיליונות שעות PDF אוטומטיים

אפשרויות נרחבות להפקת חשבוניות, החלפת התאמה אזורית לכסף וערכי זמן, הוכחת גיליון שעות אוטומטית ב־PDF עבור חשבוניות חדשות.

Kevin Papst
מוצע על ידי
Kevin Papst

Features

This bundle has the following features:

 • Automatic generation of a PDF with all contained timesheets
 • Configuration of a global language, which is used to format all invoices data (money, date, time).

You configure both settings via the global System > Settings screen or from the “Invoice settings” screen.

Automatic timesheet PDF

When creating a new invoice, another PDF will be created, which contains a summary grouped-by-project (on the first page) and the list of all contained timesheets (on the following pages).

The file can be downloaded on the invoice archive listing page, from the Timesheet action in the dropdown.

You could generate the same PDF using the export function in Kimai, but that requires manual steps:

 • changing to the export
 • filtering the exact same timesheets
 • creating the export
 • renaming the file to match the invoice

The used “export template” for this feature can be configured.

This feature needs to be activated by choosing an export template. By selecting the empty entry it can be deactivated again.

Data format language

In the core system of Kimai, you configure the language for an invoice via its template. Then this language is used for translations and also for the formatting of data.

This behavior might not be desired if you export invoice data e.g. to JSON and use that as input for further processing. Or if you translate your invoice to english for cross-country sales but still want to use your countries formats.

Without choosing a language the default behaviour is used.

Additional formats

This plugins ships renderer for other invoice template formats, such as:

 • JSON: with the file extension .json.twig
 • XML: with the file extension .xml.twig
 • PlainText: with the file extension .txt.twig

You can find pre-made templates for these renderer at https://github.com/kimai/invoice-templates/tree/main/data-transfer

Changelog

## Version 2.1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Changed: import Route attribute from correct namespace
- Changed: use bundle identifier to load routes

## Version 2.1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Use annotation type for routes

## Version 2.0.3

Compatible with Kimai 2.0.0

- Added: use -timesheet.pdf instead of .pdf as filename
- Fixed: version number

## Version 2.0.2

Compatible with Kimai 2.0.0

- Fixed: exclude Tests directory from Service Container

## Version 2.0.1

Compatible with Kimai 2.0.0

- Added: upgrade item actions to use v2 API
- Fixed: invalid attribute class referenced

## Version 2.0

Compatible with Kimai 2.0.0

- Fixed: compatibility with 2.0

## Version 1.3.2

Compatible with Kimai 1.17.1

- Added documentation links for new invoice system configurations

## Version 1.3.1

Compatible with Kimai 1.17.1

- Make export template optional (don't render if unconfigured)

## Version 1.2

Compatible with Kimai 1.17.1

- Allow to configure the used export template for the "Invoice timesheet PDF"

## Version 1.1

Compatible with Kimai 1.17.1

- Delete PDF if invoice is deleted

## Version 1.0

Compatible with Kimai 1.17

- Initial version

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/InvoiceBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── InvoiceBundle
│  ├── InvoiceBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/InvoiceBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.1.0 - 2.1.1 2.1.0
2.0 2.0
1.2 1.17.1
1.0 1.17

הדגמה

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת demo.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן למצוא חשבונות בדיקה נוספים.

צילומי מסך

Screenshot
הגדרות התצורה החדשות לתבנית ייצוא ושפת תצורה
Screenshot
הגדרות חשבוניות חדשות לשפת תצורה ותבנית ייצוא

שו״ת

השאלות והתשובות האלה מסופקות על ידי מי שפיתח את ההיצע הזה.

You can buy the plugin via the Marketplaces 'Lemon Squeezy' or 'Gumroad' and pay with Credit Card or PayPal. Both offer instant access to the purchases.

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

מוצע על ידי

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top