גיליונות שעות משותפים למיזמים

שיתוף גיליונות שעות של מיזמים עם כולם!

VetterSolutions
מוצע על ידי
VetterSolutions

A Kimai plugin that allows you to share your project timesheets with anyone you want to grant access to.

Features

 • Create publicly accessible urls for the project timesheets you want to share
 • Access control feature
  • protect the shared project timesheets with a password
 • View control feature
  • show or hide user of records (name of user)
  • show or hide rates of records (hour rate, total rate)
  • show or hide chart with day comparison by selected month (coming soon)
  • show or hide chart with month comparison by selected year (coming soon)
 • View customizations
  • define whether and how to merge records of a day (e.g. merge records of one day, use description of last record)

After installation: open Kimai in your browser and navigate to “Shared project timesheets”.

Permissions

The permission shared_projects is required to manage the “shared project timesheets”, which is assigned to the role ROLE_SUPER_ADMIN by default.

Contribute

Please feel free to report bugs and suggest new features on Github: https://github.com/Keleo/SharedProjectTimesheetsBundle/issues/new

If you’re a developer and want to contribute to this plugin, fork the repository and send me a pull request.

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/SharedProjectTimesheetsBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── SharedProjectTimesheetsBundle
│  ├── SharedProjectTimesheetsBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

יצירת מסד נתונים

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:shared-project-timesheets:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/SharedProjectTimesheetsBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון
  • Update database with bin/console kimai:bundle:shared-project-timesheets:install

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
3.0.1 2.0.33
3.0.0 2.0.26
1.0 1.11
מוצע על ידי

VetterSolutions

Fabian Vetter - Full Stack Developer, Freelancer

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top