שרשרת אישורים לגיליונות שעות

המאגד הזה זמין לביצוע אישור שבועי של גיליונות שעות.

Katja Glass Consulting
מוצע על ידי
Katja Glass Consulting

A plugin for Kimai to approve timesheets of users on a weekly basis.

Features

 • Users can send a week for approval (in sequential order)
 • User lockdown -> a submitted/approved week can no longer be edited (apart from admins) - there is one lockdown date per user (LockdownPerUserBundle)
 • Teamlead/Admin can approve or deny the week
 • Overview of approvals, missing approvals and the status
 • Mailing options to recall approval tasks if outstanding
 • Various options to track overtime
 • Option to check for breaks according German Law

Requirements

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ApprovalBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/KatjaGlassConsulting/ApprovalBundle ApprovalBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ApprovalBundle
│  ├── ApprovalBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

יצירת מסד נתונים

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:approval:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ApprovalBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון
  • Update database with bin/console kimai:bundle:approval:install

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
1.0.0 1.30.5
2.0.0 2.5.0
2.0.1 2.8.0

צילומי מסך

Screenshot
מציג פרטים של השבוע כמו זמן עבודה, זמן צפי ופעולות כמו הגשה לאישור
Screenshot
מסך סקירה של אישורי עבר של חברי הצוות ותצוגה עצמית לרבות מצב השבוע שהסתיים נכון לעכשיו
Screenshot
היסטוריית האישורים כולל כל ההערות זמינים לצפייה במסגרת הובלת צוות או כמשתמשים
Screenshot
מובילי צוותים יכולים לאשר או לדחות אישורים שבועיים
Screenshot
מנהלי יכולים לעשות כל מה שמובילי צוותים יכולים לעשות ובנוסף לעיין בכל העמיתים בסקירה ויש להם אפשרות לבטל אישור
מוצע על ידי

Katja Glass Consulting

Open Source focused consultant in Pharma area

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top